وقوع آتش سوزی گسترده در بالی اندونزیوقوع آتش سوزی گسترده در بالی اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در خبری فوری از وقوع آتش سوزی گسترده در جزیره بالی خبر داد.

در این حادثه تا کنون بیش از ۱۲ قایق و کشتی تفریحی در آتش سوخته اند.

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.