سرخط روزنامه های یونان- پنجشنبه 23 آذر ماهسرخط روزنامه های یونان- پنجشنبه  23 آذر ماه

** کاتی مرینی
- اروپا: بودجه ای در اختیار یونان قرار می دهد
- یونان: غیر سازنده بودن اظهارات توسک درباره تقسیم پناهجویان در اروپا
- مخالفت عمومی با ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در یونان
- بیش از 50 رهبر جهان اسلام تصمیم ترامپ را درباره اورشلیم (قدس) محکوم کردند

** تانیا
- پیشی گرفتن محبوبیت حزب مخالف از دولت یونان
-حزب مخالف: عمر دولت یونان در حال اتمام و سیاست جدیدی در حال طلوع است
- شکست سنگین ترزا می در پارلمان انگلیس درباره برگزیت
- در دست تهیه بودن طرح رد تصمیم ترامپ در شورای امنیت سازمان ملل

** اوگی
- دولت فعلی تنها دولتی است که بوجه های تصویب شده را اجرا و عملی کرده است
- نشان توجه دولت به اقشار کم درآمد تقسیم بخش از درآمد سالانه ملی
- سال آتی سال پایان سیاست ریاضت اقتصادی در یونان
- تصمیم ترامپ در باره اورشلیم و ادامه تنش های ایجاد شده
اروپام**462**

تاریخ خبر : 1396/09/23 - 1:42
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehwd
telegram: http://t.me/rasanehwd
tel: +98919001342
© 2017 Rasaneh Melal Rights Reserved