پسر ارشد فیدل کاسترو خودکشی کردپسر ارشد فیدل کاسترو خودکشی کرد

به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی کوبا نوشته که «فیدل انجل کاسترو دیاز – بالارت» معروف به «فیدلیتو» در ماه های گذشته در نتیجه ابتلا به افسردگی تحت درمان بوده است.
وی تنها فرزند فیدل کاسترو و همسر نخستش «میرتا دیاز بالارت» بود که پیش از انقلاب کوبا از یکدیگر جدا شدند.
خانواده دیاز بالارت پس از آن به آمریکا مهاجرت کردند و از جمله رهبران جنبش ضد کاسترو شدند.
فیدلیتو اما پس از قدرت گرفتن پدرش در کوبا، به کشورش بازگشت و برای همیشه نزد او ماند.
«ماریو دیاز بالارت» دایی وی اکنون یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت فلوریدا و از جمله منتقدان سرسخت سیاست‌های دولت کوبا است.
فیدل کاسترو که رهبری انقلاب کوبا را بر عهده داشت، در سال 2016 و پس از مدت‌ها تحمل بیماری در سن 90 سالگی درگذشته بود. برادر وی رائول کاسترو از سال 2008 قدرت را در کوبا در اختیار دارد.
شبس ** 9386 *1488* مترجم: مهران معینی جم*انتشار دهنده: بهمن بامداد**

تاریخ خبر : 1396/11/13 - 1:46
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/rasanehwd
telegram: http://t.me/rasanehwd
tel: +98919001342
© 2017 Rasaneh Melal Rights Reserved