زیر بار امضای توافقی که منافع‌مان را برآورده نکند، نمی رویمزیر بار امضای توافقی که منافع‌مان را برآورده نکند، نمی رویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر به موضع گیری درباره سد النهضه پرداخت.

وی اعلام کرد: مصر در زمره کشورهایی است که در زمینه مدیریت منابع آبی خوب عمل کرده است. اتیوپی حق دارد که مسیر توسعه و رشد را طی کند اما به شرطی اینکه احداث سد النهضه منجر به کاهش میزان آبی که به سرزمین ما می رسد، نشود.

رئیس جمهوری مصر درباره نحوه تعامل قاهره با بحران مربوط به احداث سد النهضه از سوی اتیوپی هم، گفت: مصر بر حل بحران از طریق گفتگو تمایل دارد و به روی آوردن به گزینه نظامی تمایلی ندارد.

السیسی در ادامه اعلام کرد: ما درباره سدالنهضه گفتگو می کنیم و مذاکرات به طول می کشد. تهدید مردود است. مذاکرات درباره سدالنهضه ماراتن وار خواهد بود و ما توافقی که منافعمان را برآورده نسازد، امضا نمی کنیم.