«گوترش» خواستار خارج کردن نام «سودان» از لیست حامیان تروریسم شد«گوترش» خواستار خارج کردن نام «سودان» از لیست حامیان تروریسم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه نشست اتحادیه آفریقا در کشور اتیوپی سخنانی را درباره سودان مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، گوترش خواستار خارج کردن نام «سودان» از لیست حامیان تروریسم شد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین بر ایجاد سازوکارهای بین المللی به منظور همکاری با اتحادیه آفریقا در زمینه مبارزه با تروریسم در این قاره، تأکید کرد.

گوترش گفت: سازمان ملل متحد و تمامی نهادهای وابسته به آن از رشد و شکوفایی قاره سیاه حمایت می کنند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نیاز مبرمی به یک نیروی آفریقایی برای مبارزه با تروریسم احساس می شود.