چین: آمریکا صلاحیت قضاوت درباره پول ملی دیگر کشورها را نداردچین: آمریکا صلاحیت قضاوت درباره پول ملی دیگر کشورها را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «لو کانگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز چهارشنبه اظهار داشت: چین امیدوار است که آمریکا به طور یکجانبه ارزش پول ملی دیگر کشورها را نسنجد.

وی همچنین افزود: آمریکا صلاحیت قضاوت درباره پول ملی دیگر کشورها را ندارد.

این گفته وی در پاسخ به گزارش روزانه وزارت خزانه داری آمریکا به کنگره بود که ۹ کشور کلیدی از جمله چین را مستلزم آن دانسته بود که به اقدامات صورت گرفته در زمینه پول ملی خود توجه بیشتری کنند.